Skip to main content
 


Thymom

Thymom je označení pro nádor, který vychází z buněk brzlíku (thymus). Brzlík je orgán, který najdeme v oblasti přechodu krku a hrudníku za hrudní kostí, který je důležitý pro vývoj imunitního systému u dítěte. U dospělého člověka však brzlík postupně degeneruje a je nahrazován tukovou tkání.

 

Příčiny

Přesná příčina vzniku thymomů není jasná, zřejmě jde jako u většiny nemocí o kombinaci genetických faktorů a faktorů zevního prostředí. Dodejme, že thymomy lze považovat za velmi vzácné nádory, vyskytnout se mohou v jakémkoliv věku u obou pohlaví, nicméně nejčastěji jsou postiženi relativně mladí dospělí nad 30 let věku. Jako zajímavost lze zmínit, že thymom se vyskytuje i jako součást velice vzácné imunitní poruchy známé jako Goodův syndrom.

 

 

Projevy

Růst thymomu se může projevit útlakem okolních struktur a pocitem nepříjemného tlaku. Menší thymomy se projeví spíše objevením se některé z autoimunitních nemocí, s nimiž jsou thymomy pevně spjaty. U významné části nemocných s thymomem se objeví myasthenia gravis s výraznou svalovou slabostí a únavou, popřípadě jiná autoimunitní nemoc jako je například Addisonova nemoc, sarkoidóza, sklerodermie, SLE a autoimunitní hemolytická anémie. Z uvedeného vyplývá, že doprovodné příznaky mohou být velmi pestré. Některé thymomy se mohou chovat agresivně a vytvářet metastázy.

 

 

Diagnostika

Při podezření na thymom je vhodné provést vyšetření krku některou ze zobrazovacích metod jako je rentgen hrudníku, CT vyšetření a magnetická rezonance. V případě nálezu podezřelé hmoty lze doporučit její nabodnutí tenkou jehlou se získáním vzorku tkáně k histologickému vyšetření. Histologie určí diagnózu a pomůže určit i přesný typ thymomu a zhodnotit jeho agresivitu. V krvi nemocných trpících současně myasthenia gravis nacházíme protilátky namířené proti jejich nervosvalovým ploténkám (viz. blíže příslušný text).

 

 

Léčba

U dospělých lidí je brzlík v podstatě nepotřebný a z větší části tukově zdegenerovaný orgán, proto v případě výskytu thymomu nevadí jeho chirurgické odstranění. Za některých okolností může být chirurgický zákrok doplněn další léčbou jako je například chemoterapie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů