Skip to main content

Terapeutická hypotermie

Terapeutická hypotermie je označení pro řízené podchlazení, kterému lékaři pacienta záměrně vystaví. Tento proces se nejčastěji provádí na odděleních ARO. Pacient není při této terapeutické metodě při vědomí – je tlumen v umělém spánku, je zajištěna umělá plicní ventilace a důsledná monitorace jeho základních životních funkcí.

 

Princip: Principem je podchlazení těla pacienta na 32-34°C. Cílového efektu lze dosáhnout nitrožilním podáváním infuzí o nižší teplotě, pokles teploty lze způsobit i proplachem žaludku či močového měchýře chladnými roztoky. Druhou možností je využití zevních chladících systémů různé složitosti (vaky s ledem či chladícím gelem, speciální chladící pokrývky a podložky apod. ). Podchlazení je udržováno maximálně 24 hodin a následuje po něm opatrné postupné ohřívání na normální teplotu.

 

 

Využití: Základem myšlenky hypotermie je fakt, že při podchlazení se snižuje metabolizmus organizmu a klesá potřeba kyslíku i živin. Z toho důvodu může být například úspěšná resuscitace člověka vytaženého třeba i několik desítek minut bez kyslíku z ledové vody (typicky člověk, pod kterým se probořil led). Terapeutická hypotermie se proto provádí u stavů, při kterých došlo ke sníženému průtoku krve mozkem (nejčastěji poruchy srdečního rytmu jako je fibrilace komor) a jejím cílem je co nejvíce snížit poškození mozku nedostatkem kyslíku, snížit efekt reperfuzního poškození a dosáhnout co nejmenších neurologických změn u postiženého.

 

 

Komplikace: Podchlazení může být pochopitelně spojeno s řadou komplikací jako je například výrazný pokles krevního tlaku, bradykardie, vznik poruch srdečního rytmu apod. Z toho důvodu je pacient při hypotermii monitorován.

 

 

Závěry: Podchlazení pochopitelně již sice proběhlému poškození mozku nezabrání, ale snižuje jeho rozsah a zlepšuje prognózu pacientů po dočasné zástavě srdečního oběhu.


Zdroje
https://emedicine.medscape.com
https://www.americannursetoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů