Skip to main content
 Reyův syndrom

Reyův syndrom je tajemné a velmi závažné onemocnění, které typicky postihuje děti. Může končit smrtí nebo doživotními následky.

 

Příčiny: Příčiny tohoto stavu jsou nejasné. Bylo však zjištěno, že Reyův syndrom vznikl u dítěte, které na infekci horních cest dýchacích (klasická banální viróza s kašlem a teplotou) dostalo lék obsahující kyselinu acetylsalicylovou (např. Aspirin) a ta zřejmě nějakým dosud neprobádaným procesem u některých dětí spustila chorobný proces. Zásadní je poškození jater, která ztratí schopnost odbourávat dusíkaté zplodiny našeho metabolismu a to vede ke hromadění amoniaku (NH3) a jemu podobných látek v těle. Tyto látky jsou toxické pro mozek.

 

 

Projevy: Projevy vlastního Reyova syndromu začnou několik dní po běžných příznacích virové infekce horních cest dýchacích. Nejprve dojde k rychlému ztukovatění jater, následně k jejich akutnímu selhání, nahromadění zplodin metabolismu v těle a postižení funkce mozku. Právě příznaky poškození mozku jsou nejviditelnější. Nalezneme mezi nimi např. poruchy vědomí, spavost a svalovou slabost, někdy naopak křeče, poruchy reflexů a celý stav může skončit smrtí.

 

 

Diagnostika: Napomoci mohou lékaři informace o nedávném onemocnění, které bylo léčeno lékem obsahujícím kyselinu acetylsalicylovou. Navíc se také lze orientovat podle projevů onemocnění, které samy o sobě jsou však značně neurčité. V krvi postiženého dítěte najdeme zvýšenou hladinu amoniaku a zvýšené jaterní testy.
 

 

Prevence: Při horečce se dětem musí podávat jiné léky proti horečce (nejlépe léky obsahující paracetamol jako je např. Paralen), které kyselinu acetylsalicylovou neobsahují. Použití léků s kyselinou acetylisalicylovou u dětí do 12 let věku je přísně zakázáno kromě několik málo speciálních indikací.

 

 

Léčba: Léčba je svízelná. Dítě musí být hospitalizováno na dětské JIP, lékaři se snaží udržet jeho základní životní funkce a bojovat proti poškození mozku. Někdy se může provést očištění krve od dusíkatých sloučenin dialýzou. Prognóza již vzniklého stavu je nicméně velmi vážná.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů