Skip to main content

Per continuitatem

Termín per continuitatem překládáme jako „plynule“. Typicky ho používáme pro popis šíření maligních tumorů a infekcí. U nádorů se při per continuitatem šíření jeho tkáň přímo rozšiřuje do okolí. Opakem je tvorba metastáz, které nejsou s původním ložiskem přímo spojeny. Podobně u infekce jde při per continuitatem šíření o přestup infekce do cílového místa z okolí (opakem je např. hematogenní šíření, kdy se infekce na dané místo rozšířila krevním oběhem).
 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů