Skip to main content
 


Otrava digoxinem

Digoxin je sloučenina obsažená v rostlině známé jako náprstník, která našla významné využití v medicíně, přesněji řečeno v kardiologii. Dnes už se digoxin rozhodně nevyužívá tak často jako dříve, přesto jej však najdeme v medikaci mnoha interních pacientů.

 

Využití digoxinu

Sloučenina digoxin se využívá jako lék stejného jména, o němž si můžete přečíst v tomto článku. Zkráceně řečeno je dnes hlavní indikací pacient se srdečním selháváním, který má navíc rychlejší tepovou frekvenci při fibrilaci síní. Uplatňuje se zklidňující a zpomalující efekt digoxinu na srdeční sval.

 

 

Příčiny otravy

Digoxin má velmi úzké terapeutické rozmezí, tj. je u sebe velmi blízko účinná hladina a toxická hladina. Denní dávka většiny nemocných se pohybuje jen okolo pětiny až desetiny miligramu denně, předávkování je velmi snadné a jeho riziko je vyšší u pacientů s chronickým jaterním selháváním.

 

 

Projevy otravy

U postiženého člověka dochází většinou k znepravidelnění a zpomalení srdečního rytmu (tzv. bradykardie), někdy v důsledku vzniku AV blokád. Pomalá srdeční akce může vyvolat srdeční selhávání. Nemocný má zvýšené riziko vzniku závažných poruch rytmu včetně komorové tachykardie a fibrilace komor. Pacient se celkově většinou cítí špatně, může ho bolet na hrudi, může cítit nepříjemný silný (i když většinou spíše pomalý) tlukot srdce a často se nadměrně potí. Poměrně často byly u otravy digoxinem popisovány obtíže charakteru bolestí hlavy, zmatenosti a poruch vidění ve smyslu poruchy vnímání barev (žluté a zelené vidění).

 

 

Diagnostika

Pokud se u člověka užívajícího digoxin projeví některé z výše uvedených příznaků, pak je vhodné provést krevní náběr, ve kterém lze jednoduše hladinu digoxinu stanovit.

 

 

Léčba

Samozřejmostí je okamžité vysazení léku obsahujícího digoxin a dále podpůrná léčba při případném srdečním selhávání. Při těžké bradykardii je zde i možnost provést dočasnou kardiostimulaci, kdy se zjednodušeně řečeno pacient napojí na přístroj, který funguje podobně jako kardiostimulátor. Pokud se u otráveného začínají objevovat vážné poruchy rytmu, pak se podávají léky ze skupiny antiarytmik pro zachování správného rytmu. Existuje i speciální protilátka, která digoxin deaktivuje, ale její použití je pro její vysokou cenu velmi vzácné.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů