Skip to main content

Ototoxicita

Ototoxicita znamená škodlivý účinek některých sloučenin vůči sluchovému aparátu. Vystavení se těmto ototoxickým sloučeninám může způsobit dočasné nebo nevratné poškození sluchu. Je důležité si uvědomit, že ototoxický efekt může mít i řada léčiv (např. některá antibiotika). Detaily si můžete přečíst v příslušném textu.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů