Skip to main content

Nástřih hráze

Nástřih hráze, odborně nazývaný epiziotomie, je zákrokem, který provádí gynekolog během porodu. Mezi ženami není příliš populární, nicméně si musíme uvědomit, že se neprovádí při každém porodu , a že jde o zákrok, který má předcházet potenciálně závažným komplikacím.

 

Princip: Epiziotomie znamená nastřižení zadní stěny pochvy a hráze nůžkami. Jako hráz označujeme tkáně mezi pochvou a konečníkem. Existuje více typů epiziotomií podle toho, jakým přesně směrem je střih veden. Nastřižení se provádí ve chvíli, kdy je hlavičky dítěte v porodním kanále a hráz je výrazně napjatá, proto je pro ženu minimálně bolestivý. Kromě toho se obvykle do okolí podává umrtvující injekce. Po nastřižení a vlastním provedením porodu se vzniklá rána ihned zašije. V následujícím období je nutná pečlivá péče o ránu, zejména dodržování hygieny, což umožní její úplné zahojení.

Nastrih hraze

Schéma - Možné provedení

nástřihu hráze při porodu

 

 

Význam: Hlavním významem nástřihu hráze je ochrana žen před poškozením tkání. Rodící se dítě může při průchodu pochvou způsobit vznik trhlin ve stěně pochvy, které se mohou rozšířit na kůži a svaloviny pánevního dna, v nejvážnějších případech může dojít i k poškození svěrače v konečníku, což vyústí v inkontinenci stolice. Nástřih má za cíl tomu všemu zabránit.

 

 

Prevence: Ačkoliv nutnosti provedení epiziotomie nemůže žena zcela zabránit, může se o určitou prevenci pokusit. Doporučují se cviky na posílení svalstva pánevního dna (např. Kegelovy cviky) a masáž hráze v těhotenství.

 

 

Indikace: Nástřih se provádí u žen rodících přirozenou cestou (logicky nikoliv při císařském řezu), kdy je riziko vzniku poškození tkání při zevním okolí porodních cest. Důvodem může být nadměrná velikost dítěte, málo uvolněné svalstvo hráze a celá další řada gynekologicko-porodnických komplikací, které narušují zdárný průběh porodu.

 

 

Nevýhody: Některé ženy si stěžují na bolestivost s odstupem po provedení nástřihu a někdy jsou stížnosti na subjektivní zhoršení kvality dalších pohlavních styků.

 

 

Výhody: Výhodou je zabránění vážnému poškození hráze a zejména prevence vzniku trvalé inkontinence stolice při poškození konečníku.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů