Leukémie z vláskových buněk (též leukémie z vlasatých buněk) je méně častým podtypem leukémie, který studenti medicíny dobře znají i pod anglickým termínem „hairy cell leukemia“. Proč nemoc získala tento zvláštní název, si povíme níže.

Příčiny: Přesná příčina vzniku nemoci není známá a jde zřejmě o kombinaci genetických a zevně působících faktorů. Principem je vzniku mutace v některém z B-lymfocytů, který se začne nekontrolovaně množit a jeho nádorové klony se začnou hromadit v kostní dřeni a dalších tkáních.
 

Projevy: Příznaky se výrazně neodlišují od ostatních leukémií. Napadená kostní dřeň méně vyrábí červené krvinky, zdravé bílé krvinky a krevní destičky. Důsledkem může být chudokrevnost, nedostatek funkčních bílých krvinek a nedostatek krevních destiček s různými krvácivými komplikacemi. Nutno ovšem zmínit, že oproti řadě jiných leukémií nebývá pokles zmíněných krevních elementů až tak dramatický. Nádorové buňky často postihují slezinu a způsobí její zvětšení, na druhou stranu nebývá obvykle přítomno zvětšení mízních uzlin.


Diagnostika: Z fyzikálního vyšetření je nápadná především zvětšená slezina při pohmatu břicha. Vyšetření krevního obrazu ze vzorku žilní krve obvykle potvrdí pokles počtu ostatních krevních buněk a destiček, ale ten může být poměrně mírný. Nádorové buňky mohou a nemusí být v krvi detekovatelné. Pokud je pod mikroskopem lékař uvidí, pozná je podle charakteristických výběžků cytoplazmy na jejich povrchu. Tyto výběžky mají s trochou fantazie podobu vlásků a tak daly chorobě její název. Vyšší úspěšnost v detekci nádorových buněk je ve vzorcích získaných při sternální punkci, nebo ještě lépe při trepanobiopsii.


Terapie: Některé neagresivní formy nemoci se neléčí a pacienti jsou pouze sledováni v hematologické ambulanci. Pokud je choroba léčena, podávají se některé typy méně agresivních cytostatik, které narušují množení nádorových klonů. Druhou linii léčby představují některé preparáty biologické léčby. Při výraznějším poklesu počtu krevních buněk nereagujícím na léčbu může pomoci chirurgické odstranění sleziny. Celkově lze nemoc označit za méně nebezpečnou, terapie je většinou uspokojivě účinná a nemocní se dožívají vcelku normálního věku.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.mayoclinic.org
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů