Skip to main content
 


Hibernace

Pojem hibernace je známý jako odborné označení pro zimní spánek, což je klidový stav, kterého mohou dosáhnout některé organizmy významným snížením svého bazálního metabolizmu. V medicíně má však hibernace speciální význam u srdeční svaloviny (myokardu), kdy hovoříme o tzv. hibernovaném myokardu. Hibernovaný myokard znamená srdce postižené dlouhodobější ischemií, které se snížené nabídce kyslíku začalo přizpůsobovat. U svalových buněk se snižuje schopnost kontrakce a v tkáni se hromadí vazivo. Po opětovném zvýšení dodávky kyslíku se většina změn opět upraví do normálu.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů