Skip to main content
 


Agens

Slovo agens můžeme přeložit jako „původce, činitel“. Abychom příčinný vztah podtrhli, hovoříme u určitého onemocnění o etiologickém agens (příčinný původce). V medicíně se jinak slovo agens používá ve významu infekční agens, což je označení pro vyvolavatele infekčního onemocnění.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů