Pojem etiologie je v běžné medicínské praxi velmi často využíván a s trochou zjednodušení jej můžeme do češtiny přeložit jako „příčina“, „původ“ nebo „vyvolávající faktor“. Obvykle hovoříme o etiologii a etiologických faktorech jednotlivých chorob. Obvykle platí, že pochopení etiologie vzniku dané choroby je zásadní pro následné procesy diagnostické a zejména léčebné.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů