Skip to main content

Vysoký draslík - hyperkalémie

Hyperkalémie označuje stav, kdy je zvýšená hladina draslíku v krvi. Draselný iont (latinsky kalium) se ve vysokých koncentracích vyskytuje v buňkách a v krvi je ho poměrně malé množství, které odpovídá koncentraci 3,8-5,3 mmol/litr. Každá laboratoř se v hodnotách trochu liší, ale orientačne to platí. Zníží-li se hladina draslíku po 3,8 mmol/litr, mluvíme o hypokalémii. Zvýší-li se nad 5,3 mmol/litr, mluvíme o hyperkalémii. Nejsou to jen nějaké teoretické laboratorní pitomosti – hyperkalémie může člověka usmrtit velmi rychle. 

 

Příčiny: Příčin zvýšení koncentrace draslíku v krvi je celá řada, uvedu ty nejdůležitější a nejpochopitelnější.

 

1. Zvýšený přísun draslíku - Podáváme-li pacientovi z nějakého důvodu draslík v tabletkách (např. lék Kalium Chloratum, Kalnormin) nebo infuzích, měli bychom si jeho hladinu v krvi občas zkontrolovat. Více draslíku je i v některých potravinách, například v peckovitém ovoci.

 

2. Užívání léků zvyšujících hodnotu draslíku – Sem spadají zejména ACE-Inhibitory (např. léky Tritace, Prestarium, Ramipril, apod.), běžně užívané diuretikum spironolakton (např. lék Verospiron) a méně často podávané diuretikum eplerenon (např. lék Eplerenon). ACE-Inhibitory se používají jako výborné léky snižující vysoký krevní tlak a mají řadu dalších blahodárných účinků. Jedním z jejich vedlejších efektů je však i zvyšování draslíku v krvi. Verospiron se používá u srdečního selhávání, protože snižuje namáhání srdce a zvyšuje množství vymočené tekutiny a sodíku z těla. Zvyšování draslíku je opět vedlejší efekt. Zkombinujeme-li u pacienta ACE-Inhibitor se spironolaktonem, může mu v krvi stoupnout draslík relativně hodně.

 

3. Rozsáhlé nádorové onemocnění a jeho léčba – Buky zhoubných nádorů se rychle množí a také rychle umírají. Vzhledem k tomu, že draslík je v buňkách ve vysoké koncentraci, se z nich uvolní a zvýší se jeho koncentrace v krvi. Při léčbě nádorů chemoterapií a radioterapií odumře velké množství nádorových buněk a kalium se z nich uvolní (tzv. syndrom nádorového rozpadu).

 

4. Selhání ledvin (akutní i chronické) – Ledviny vylučují draslík do moči, a proto se jejich narušená funkce obvykle projeví vzrůstem draslíku v krvi. Pokud ledviny selžou úplně, musí docházet lidé na dialýzu, kde se jejich krev pravidelně čistí od odpadních látek a také od draslíku. Vzhledem k tomu, že vylučování draslíku je u těchto lidí minimální až nulové, musí si v odbdobí mezi dialýzami hlídat přísun draslíku v potravě. Velké množství draslíku se nachází v peckovitém ovoci, a proto ho (a mnoho dalších věcí) mají tito pacienti zakázané.

 

5. Vysoká hladina krevního cukru – Draslík je úzce provázán s krevním cukrem. Detaily nebudu uvádět, ale zvýší-li se hladina krevního cukru (glykémie), vzroste hladina draslíku. Dochází k tomu u nedostatečně léčených (či neléčených) pacientů s cukrovkou (nejčastěji jde o cukrovku 1. typu a 2. typu).

 

6. Addisonova choroba – Při tomto hormonálním onemocnění chybí člověku hormon aldosteron, který zvyšuje hladinu sodíku a snižuje hladinu draslíku v krvi. Nedostatek aldosteronu znamená zvýšení hladiny draslíku.

 

Projevy: Projevy nemusí být přítomné a člověk s hyperkalémií může být naprosto asymptomatický. Jak se hladina draslíku zvyšuje, může se objevit únava, svalová slabost, průjmy, zmatenost, dochází k určitým změnám na EKG (pro mediky: zvýší se vlna T), zpomalí se srdeční akce (bradykardie) a v nejhorším případě se může náhle zastavit srdce – to je smrtící komplikace hyperkalémie. Hypokalémie má do jisté míry projevy opačné (zejména na EKG), ale konec v podobě zástavy srdce je stejný jako u hyperkalémie.

 

Spíše pro mediky - EKG člověka s hyperkalémií. Vlny T jsou velmi vysoké, bradykardie není nicméně přítomna (Odhaduji tepovou fekvenci tak 60-65/min). (Zdroj)

 

 

Diagnostika: Hladinu krevního draslíku lze snadno zjistit v laboratoři z běžného náběru krve. EKG může napovědět, ale učebnicové změny v něm nejsou vždy přítomny.

 

 

Léčba: Vysadíme léky zvyšující hladinu draslíku (pokud je pacient užívá), podáme léky snižující hladinu draslíku (například diuretika, jako je furosemid), podáme pacientovi infuze (tím naředíme krev a snížíme hladinu draslíku). Eventuálně využijeme toho, že hladinu draslíku umí snížit vápník a inzulin. Je-li hladina draslíku příliš vysoká, nebo pokud nereaguje na běžnou léčbu, musí se provést akutní dialýza, která krev očistí.


 

Konkrétní kazuistika: Jednomu mému pacientovi (cukrovka 1. typu) ve velmi těžkém stavu jsem zjistil draslík 6,4 mmol/litr. Předtím měl pacient draslík nízký (okolo 3), a proto jsem mu ho podával v tabletkách. Příčiny tu byly dvě – zevně podávaný draslík a zvýšená hladina krevního cukru (pacient měl i na inzulinu velké výkyvy).


 

Léčba:

a) Inzulin podkožně – Vzhledem k tomu, že pacient měl v danou chvíli vyšší hladinu krevního cukru je malá dávka inzulinu ideální. Sníží hladinu krevního cukru a sníží i hladinu draslíku

b) 1 infuze glukozy s inzulinem – Glukoza naředí krev, inzulin zabrání dalšímu zvýšení krevního cukru glukozou z infuze a navíc umí snižovat draslík

c) 1 infuze glukozy s inzulinem a 1 ampulí calcia gluconica – viz. předchozí + Calcium gluconicum je vápník, který opět snižuje hladinu draslíku

d) 1 ampule furosemidu 20mg – Furosemid zvýší odtok moči z těla a také zvýší ztráty draslíku do moči.

e) Calcium resonium – Tohle je taková nechutná látka, která se pije. Také obsahuje vápník a tím snižuje hodnotu draslíku v krvi. Pacient dostal alespoň dvě odměrky, další odmítl.

f) Vyškrtl jsem z pacientovi medikace tabletky s draslíkem

 

 

Efekt léčby? Během 4 hodin klesla hladina draslíku z 6,4 na 5,1 mmol/litr, což je již v normě, a další den byla hodnota draslíku pěkných 4,9 mmol/litr.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.