Skip to main content

Úbytek svalové hmoty

Úbytek svalstva (odborně svalová atrofie) je poměrně častým problémem, který může být způsoben celou řadou chorob. Mnohdy je vlastní příčinou nedostatečná svalová aktivita a-nebo metabolické změny, které vedou k odbourávání svalové hmoty.

 

Příčiny:

 

1. Prostá svalová neaktivita – Nedostatečné využívání svalstva, které je v rozvinutých státech časté, pochopitelně vede k snižování svalové hmoty. Snadná únavnost při námaze je pak logickým vyústěním. Nejde v pravém smyslu o nemoc, nicméně prevence v podobě dostatečné fyzické aktivit je jistě na místě. Z hlediska medicínského musíme mít v patrnosti úbytek svalové hmoty u dlouhodobě imobilních pacientů a pacientů se sníženou pohyblivostí po těžkých stavech a náročných operacích. Již z toho důvodu je při rekonvalescenci a dlouhodobém pobytu na lůžku nutná dostatečná rehabilitace.

 

2. Podvýživa – Nedostatečný přísun živin, zejména nedostatek bílkovin, vede k poruchám tvorby svalové hmoty a mnohdy naopak dochází k jejímu odbourávání, protože organizmus nutně potřebuje bílkoviny k zachování biochemických reakcí. Opět je důležité s tím počítat u pacientů v kritických stavech, kdy se organizmus primárně nastavuje na odbourávání svalové hmoty. Spolu s imobilitou to vede k velmi těžké svalové atrofii. Dostatečná výživa pacienta (a rehabilitace) je zcela nezastupitelná. K podvýživě musíme zařadit i pestrou řadu stavů, které souvisí s narušeným vstřebávání živin v trávicím traktu.

 

3. Neurologické příčiny – Dojde-li k narušení nervových vláken, které inervují jisté svalové skupiny, začne postupně docházet i k atrofii těchto svalů. Typicky k tomu dochází u pacientů po mozkových příhodách, u pacientů s těžkými polyneuropatiemi, s poraněními míchy a pak také u velmi smutného onemocnění známého jako amyotrofická laterální skleróza. Zařadit sem můžeme i dětské pacienty s dětskou mozkovou obrnou, kdy je narušená hybnost spojena s poškozením centrálního nervového systému v raném dětství. Kromě toho existuje i infekční dětská obrna neboli poliomyelitida s podobnými důsledky.

 

4. Polymyozitida – Toto autoimunitní onemocnění je způsobeno postižením svalů naším vlastním imunitním systémem. Dalším příznakem je svalová slabost. Více si přečtěte v příslušném textu. Podobnou chorobou je dermatomyozitida, kdy je kromě svalů postižena i kůže.

 

5. Kortikoidy – Chronické užívání těchto velmi účinných léků má řadu nepříjemných nežádoucích účinků. Ztráta svalové hmoty na úkor tuku a vznik centrální obezity je jedním z nich.

 

6. Systémová onemocnění – Řada těžkých chorob a nemocí postihujících celý organizmus dochází ke ztrátám svalové hmoty. Je to jak vliv vlastní nemoci, tak i celkové reakce organizmu. Dochází k tomu například u nádorových onemocnění, u AIDS, u těžkých forem srdečního selhávání a u selhávání ledvin.

 

7. Vrozené choroby - Sem se řadí relativně vzácná a smrtelná nemoc známá jako Duchennova svalová dystrofie, u které existuje geneticky podmíněná porucha genu pro svalovou bílkovinu dystrofin. Podobnou a o něco méně nebezpečnou variantou je pak tzv. Beckerova choroba.

 

 

Diagnostika: Je důležitá anamnéza a fyzikální vyšetření se zhodnocením mobility a výživy nemocného. Neurologické vyšetření by mělo následovat, přenos nervových vzruchů v nervech a svalech se vyšetřuje pomocí tzv. EMG. Z krevních náběrů můžeme hodnotit stav výživy a koncentraci enzymů, které se vyskytují ve svalových vláknech (zejména kretinkináza - CK). Při zvýšení těchto enzymů v krvi můžeme předpokládat poškození svalových vláken (typické např. pro polymyozitidu). Další vyšetření pak cílíme podle nálezů těchto vyšetření.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.