Skip to main content

Lymfocyt

Lymfocyt je buňka, která patří do skupiny leukocytů. Základními podtypy jsou T-lymfocyty a B-lymfocyty, méně známé jsou NK buňky („natural killers“). T-lymfocyty a B-lymfocyty jsou důležité pro průběh specifických imunitních reakcí. NK buněk mají poměrně speciální funkci – likvidují buňky organizmu napadené virovou infekcí a nádorové buňky.