Skip to main content

Bolesti kostí

Bolest kostí je poměrně častým příznakem. Kost je, ač se to nezdá, metabolicky velmi aktivním orgánem, ve kterém neustále probíhá přestavba. Odbourávání a novotvorba kostí je dynamický proces, který reaguje na zátěž skeletu. Kromě toho jsou kosti důležitým místem krvetvorby (kostní dřeň). Z toho už jaksi vyplývá, že onemocnění kostí, které jsou spojeny s bolestí kostí, je celá řada.

 

Příčiny:

 

1. Artróza – Udávám ji na prvním místě, ačkoliv se u ní jedná primárně o bolest kloubů. Jde asi o nejčastější příčinu stesků na bolesti v kostech u starých lidí, u obézních a u lidí těžce manuálně pracujících. Prvotní problém ovšem spočívá v postupné destrukci kloubu a dráždění konců kostí vzniká až druhotně.

 

2. Osteoporóza – Odvápňování kostí při této poruše snižuje jejich pevnost a při fyzické námaze se může objevit bolest. Osteoporóza je běžné onemocnění starých lidí, zejména žen po přechodu, kdy se kombinuje pokročilejší věk s poklesem hladiny ženských pohlavních hormonů.

 

3. Pagetova choroba – Po osteoporóze jde o druhou nejčastější metabolickou nemoc kostí. Příčina jejího vzniku není zcela jasná. Nemoc se vyskytuje u řady lidí, ale projevuje se jen u některých. Těžké formy choroby jsou bez odpovídající léčby invalidizující. Detailnější informace najdete v příslušném textu.


4. Záněty kostí - Napadení kostní tkáně infekcí je obvykle spojeno s bolestí a horečkou. Může se jednat o komplikaci ortopedických zákroků nebo septických stavů.

 

5. Úrazy – Naražení kosti nebo jejich zlomeniny pochopitelně bolí. Pro internisty to není až tak zajímavá problematika, pokud ovšem nejde o patologické zlomeniny, tj. zlomeniny vzniklé i při neúměrně slabé zevní síle. O příčinách tohoto jevu si přečtěte v článku, který jsem této problematice věnoval. Jistě si povšimnete, že příčiny patologických zlomenin jsou do značné míry shodné s příčinami bolestí kostí.

 

6. Leukémie – Tato nádorová onemocnění krve se mohou projevovat bolestmi dlouhých kostí, typicky kostí dolních končetin. Souvisí to s napadením kostní dřeně nádorovými buňkami Jako časté se bolesti kostí udávají u CML a ALL.

 

7. Růstové bolesti – Tyto bolesti se objevují u děti a u dospívajících. Jsou důsledkem období zrychleného růstu kostí při normálním vývoji jedince. Bolesti se objevují v dolních končetinách a klasicky večer a v noci, tj. ve chvílích klidu. Je zde jistá podobnost s bolestmi kostí u leukémií, proto je nutné vzít v potaz, že růstové bolesti by neměly být doprovázeny žádnými dalšími příznaky, zejména ne zvýšenou teplotou. Stejně tak jakékoliv otoky, zarudnutí nebo deformace částí těla nepodporují diagnózu růstových bolestí.

 

8. Rakovina kostí – Různé formy zhoubných nádorů vycházejících z kosti a okolní chrupavky (a poměrně zvláštní typ nádoru označovaný jako Ewingův sarkom) jsou spojeny s bolestmi. Tato skupina nádorů je typičtější spíše pro jedince do 20 let věku.

 

9. Metastázy – Celá řada nádorů se šíří i do kostí, z nejčastějších jmenujme například rakovinu prostaty, rakovinu prsu, rakovinu ledviny a rakovinu plic. Tyto kostní metastázy pak mohou bolet (typicky v oblasti páteře) a někdy způsobují vznik patologických zlomenin. Poměrně dobrý analgetický efekt má většinou ozáření postižených kostí.

 

10. Mnohočetný meylom – Tento zhoubný nádor vychází z lymfocytů tvořících protilátky. Postihuje velmi často kosti pánve a lebky a žebra. Podrobnější informace viz. příslušný text.

11. Histiocytóza z Langerhansových buněk - Toto je vzácnější onemocnění, které je spojeno s nadměrným množením Langerhansových buněk. Většina forem této nemoci se projevuje vznikem bolestivých ložisek v kostech, v nichž dochází k rozpadu kostní hmoty.

 

 

Diagnostika: Při obtížích je základem vyšetření lékařem, nejčastěji ortopedem nebo neurologem. Důležité jsou informace o charakteru bolesti, době trvání bolesti, situacích, kdy se bolest objevuje, apod. Pacient by měl lékaře informovat o jakýchkoliv jiných nemocech, význam má zejména to, zda se v minulosti léčil s nádorovým onemocněním. Při fyzikálním vyšetření má význam pozorování a pohmat v místě udávaných obtíží. Jakékoliv zarudnutí, otoky, hmatné rezistence nebo deformace jsou podstatným nálezem. Krevní náběry mají význam zejména u metabolických nemocí kostí a krevních nádorových onemocnění. Zjistit z nich totiž můžeme zvýšení koncentrace látek vznikajících při odbourávání kostí, nebo změny v počtech krvinek. Ze zobrazovacích metod je základem rentgenový snímek, v případě zjištěných abnormit lze doplnit CT vyšetřením nebo magnetickou rezonancí. Celý skelet a jeho metabolickou aktivitu vyšetřujeme poměrně elegantně vyšetřením známým jako scintigrafie skeletu. Kostní hustotu měříme pomocí denzitometru. Další speciálnější vyšetření již většinou cílíme podle výsledků těchto diagnostických metod. 

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.