Zlomenina kotníku je nepříjemný zraněním, které je spojeno se zlomením jedné nebo více kostí tvořících kotník. Zlomenin kotníku je více typů, které se liší závažností obtíží i léčebným postupem.

 

Příčiny

Příčinou jsou úrazy zahrnující kotník, obzvláště dochází-li k jeho silné rotaci. Zlomeniny vznikají například v rámci pádů na lyžích a po pádech při uklouznutí na zledovatělém povrchu. Působící síly musí být výrazně silnější než při vzniku prostého podvrtnutí kotníku. Zlomeniny kotníku mohou být samostatné nebo se při těžších úrazech kombinovat se zlomeninami kostí bérce.
 

Zlomenina kotniku

 

 

Projevy

Zlomenina se projevuje silnou bolestí nohy v místě kotníku, oproti podvrtnutí je silnější a na nohu se nelze prakticky postavit. Kromě toho se objevuje modřina a otok okolních tkání. V případě vychýlení se úlomků z normální polohy (tzv. dislokace) se může objevit viditelná deformace hlezna.

 

 

Diagnostika

Zlomeniny kotníku obvykle diagnostikuje ortoped na základě zjištění pacientových obtíží, fyzikálního vyšetření kotníku (pohledem, pohmatem) a zobrazovacích metod (obvykle postačuje rentgen). CT vyšetření je možné, ale provádí se spíše u komplikovaných zlomenin k přesnému hodnocení při rozhodování o dalším postupu. Kromě vlastního hodnocení zlomenin je nutné zjistit přítomnost pulsu na tepnách nohy k vyloučení poranění tepen.

 

 

Léčba

Stabilní zlomeniny bez vychýlení úlomků (tedy bez dislokace) se obvykle řeší neoperačně, kotník se stabilizuje a fixuje pomocí dlahy nebo sádry, doporučuje se snížená zátěž končetiny. Kromě této terapie se podávají léky proti bolesti. Komplikované a dislokované zlomeniny se řeší operačním zákrokem, který má za cíl vrátit kosti do správného anatomického postavení a zafixovat je. Pacienty se zlomeninami nohy je vhodné dočasně vybavit léky na ředění krve (většinou nízkomolekulárním heparinem) jako prevenci vzniku hluboké žilní trombózy.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů