Mluvíme-li o zlomenině krčku, máme obvykle na mysli zlomeninu krčku stehenní kosti. Tento zdánlivě banální úraz je velmi nebezpečný a v dávných dobách představoval prakticky rozsudek smrti. Proč je obyčejná zlomenina tak nebezpečná? O tom si povíme v tomto textu.

 

Příčiny: Příčinou vzniku této zlomeniny je obvykle pád. Důležitým rizikovým faktorem je věk. Staří lidé častěji padají, mají narušené obranné reflexy a často trpívají řídnutím kostí při osteoporóze. I relativně malé úrazy mohou u těchto lidí končit vznikem zlomenin.

 

Projevy: Po pádu člověk nemůže vstát, udává bolesti v kyčli, při pohybech končetinou pociťuje bolest, není schopen se na nohu postavit. To je víceméně vše. Jenže představme si další důsledky – starý člověk traumatizovaný pádem se dostal do cizího prostředí v nemocnici, musí ležet, imunitní systém je oslaben, vytvoří se proleženiny, nastoupí bakterie a to je konec. Nemocný během krátké doby umírá na zápal plic, či na jinou infekci. Právě následné infekční komplikace znamenají pro pacienta největší nebezpečí.

Schéma - typické místo zlomeniny krčku kosti stehenní

 

Diagnostika: Diagnózu určíme na základě získání informací o nedávném pádu, bolestivosti při pohybu v kyčli a díky následnému rentgenovému snímku, který zlomeninu a její charakter přímo ukáže.

 

Prevence: Celková prevence spočívá v léčbě osteoporózy a ve vyvarování se pádům. To se ovšem u starého člověka snadněji řekne, než udělá.

 

Léčba: Léčba je ortopedická. Pacient podstoupí operaci, která vede ke stabilizaci kosti stehenní a kyčelního kloubu, někdy se provede totální endoprotéza. Cílem operace je, aby se pacient co nejrychleji mohl postavit na nohy. Stejně důležitá je i následná péče spočívající v časné rehabilitaci, polohování pacienta, v dostatečné výživě a podávání léků proti srážení krve (prevence trombózy a plicní embolie). Operace může samozřejmě mít mnoho komplikací – už jen samotná celková anestézie u starého člověka je riskantní – ale není moc co ztratit.

I po úspěšně provedené operaci může starý člověk zemřít a lékař je pak v nevděčné pozici, protože musí příbuzným vysvětlovat, proč jejich úplně zdravý 84letý dědeček zemřel na banální zlomeninu. Že tento 84letý zdánlivě zdravý pacient již neměl téměř žádné rezervy v dnešní moderní době mnoho lidí nechápe.

 

Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů