Vybočený palec označujeme jako hallux varus a jedná se o deformaci palce dolní končetiny, která je ve vyspělých státech výrazně vzácnější než vbočený palec.

 

Příčiny

Většinou jde o získanou deformaci, která vzniká u lidí chodících dlouhodobě naboso bez obuvi, a většinou se objevuje až u starších lidí. To je důvodem, proč je vybočený palec v západním světě, kde lidé chodí obutí, tak vzácný. Velmi vzácně může být vybočený palec i vrozený nebo je důsledkem nadměrné korekce vbočeného palce.

 

Projevy

Vlivem působícího tlaku dojde k deformaci základního kloubu palce, což způsobí vychýlení prstu směrem dovnitř, tj. vzdálení se palce od ostatních prstů na dané noze. Vybočený palec může způsobovat bolest při chůzi.

 

 

Diagnostika

Vybočený palec je většinou vidět na první pohled, přesné abnormální postavení kostí a kloubu palce je pak viditelné na rentgenu.

 

 

Léčba

Lehké formy se řeší rehabilitací chůze a speciální ortopedickou obuví. Rozvinutý vybočený palec se většinou řeší operačně s cílem upravit anatomické poměry a vrátit kloub palce pokud možno do normálního přirozeného postavení.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů