Vybočený palec označujeme jako hallux varus a jedná se o deformaci palce dolní končetiny, která je ve vyspělých státech výrazně vzácnější než vbočený palec.

 

Příčiny: Většinou jde o získanou deformaci, která vzniká u lidí chodících dlouhodobě naboso bez obuvi, a většinou se objevuje až u starších lidí. To je důvodem, proč je vybočený palec v západním světě, kde lidé chodí obutí, tak vzácný. Velmi vzácně může být vybočený palec i vrozený nebo je důsledkem nadměrné korekce vbočeného palce.

 

Projevy: Vlivem působícího tlaku dojde k deformaci základního kloubu palce, což způsobí vychýlení prstu směrem dovnitř, tj. vzdálení se palce od ostatních prstů na dané noze. Vybočený palec může způsobovat bolest při chůzi.

 

Diagnostika: Vybočený palec je většinou vidět na první pohled, přesné abnormální postavení kostí a kloubu palce je pak viditelné na rentgenu.

 

Léčba: Lehké formy se řeší rehabilitací chůze a speciální ortopedickou obuví. Rozvinutý vybočený palec se většinou řeší operačně s cílem upravit anatomické poměry a vrátit kloub palce pokud možno do normálního přirozeného postavení.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů