Viremie znamená přítomnost určitého viru v krvi. Při průniku viru do krevního řečiště obvykle dochází k jeho snadnému šíření po organizmu a viremie bývá často spojena s rozvojem celkových příznaků virové infekce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů