Skip to main content
 


Ulcus

Ulcus (též ulkus) je označení pro vřed, což je defekt celistvosti kůže nebo sliznice, který vzniká nedostatečně se hojící nekrózou tkáně. Vřed sliznice je přesněji definován, jde o defekt zasahující do větší hloubky, než je svalová slizniční vrstva (lamina muscularis mucosae). Termín vřed nic neříká o příčinách jeho vzniku, ty mohou být velmi pestré (hypoxie tkáně při horším prokrvení, působení fyzikálních faktorů, růst maligního tumoru a jiné).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů