Ulcus (též ulkus) je označení pro vřed, což je defekt celistvosti kůže nebo sliznice, který vzniká nedostatečně se hojící nekrózou tkáně. Vřed sliznice je přesněji definován, jde o defekt zasahující do větší hloubky, než je svalová slizniční vrstva (lamina muscularis mucosae). Termín vřed nic neříká o příčinách jeho vzniku, ty mohou být velmi pestré (hypoxie tkáně při horším prokrvení, působení fyzikálních faktorů, růst maligního tumoru a jiné).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů