Tupozrakost (odborně amblyopie) je poměrně častý problém, se kterým se setkávají oční lékaři. Tupozrakost se označuje také jako „líné oko“ a tento termín vlastně vyskytuje podstatu problému – jedno z očí je slabší než to druhé. Pokud se na tupozrakost přijde včas, je dobře léčitelná a nezpůsobuje žádné větší komplikace.

 

Příčiny

Příčinou je nekoordinovanost daného oka, které zajišťuje příjem zrakových signálů, a mozku, který tyto informace zpracovává. Někdy je důvodem šilhavost, jindy je příčinou již existující onemocnění jednoho oka, které ho oslabuje (například vrozený šedý zákal), a v některých případech není příčina jasná. Ať tak či tak, mozek začne ignorovat obraz zasílaný tupozrakým okem a toto oko tak začne být méně využívané.

 

 

Projevy

Tupozraké oko je méně využívané a začne postupně slábnout. Slabá tupozrakost nemusí být nijak patrná, ale její silnější formy může člověk na postiženém oku vnímat jako zrakovou neostrost, rozmlžené vidění, horší schopnost zaostřovat a snížené vnímání kontrastu a barev. Je narušené trojrozměrné vnímání a jedince s tupozrakostí může mít poněkud zhoršenou schopnost určit správně vzdálenost objektů.

 

 

Diagnostika

Při podezření na tupozrakost je vhodné vyšetření očním lékařem, který zhodnotí schopnosti obou očí a najde případné odchylky. Čím dříve je amblyopie zachycena a léčena, tím jsou lepší výsledky terapie.

 

 

Léčba

Většinou se provádí dočasné zakrytí zdravého oka, aby mozek musel tupozraké oko více namáhat. Nesrovnalosti mezi zdravým a tupozrakým okem se vyrovnávají pomocí dioptrických brýlí nebo kontaktních čoček.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů