Trousseaův syndrom (někdy též nazýván jako Trousseaův příznak*) je nepříjemný stav, který znamená častější výskyt krevních sraženin u pacientů s rakovinou.

(* To je trochu matoucí, protože jako Trousseaův příznak se označuje i fyzikální vyšetření, kdy pacientovi s podezřením na nedostatek vápníku nasadíme na horní končetinu manžetu přístroje na měření tlaku a nafoukneme ji na tlak vyšší, než je horní (systolický) tlak. Pozitivní Trousseaův příznak znamená, že vyšetřovanému se po několika minutách ruka zkroutí tak, že připomíná hlavu labutě. V knihách to sice najdeme, ale v životě jsem nikdy neviděl toto vyšetření v praxi dělat.)

 

Příčiny: Příčinou Trousseaova syndromu je zvýšená krevní srážlivost, která doprovází přítomnost některých zhoubných nádorů, vídáme to například u tumorů trávicího traktu. Jde vlastně o paraneoplastický příznak, který je způsoben celkovou zánětlivou reakcí organizmu na přítomnost nádoru v těle.

 

Projevy: Trousseaův syndrom se může projevovat třemi základními stavy. Buď může jít o opakované migrující záněty povrchových žil, o vznik hluboké žilní trombózy na dolní končetině a-nebo vznik plicní embolie. Méně často mohou vznikat trombózy i v jiných žilách, příkladem může být trombóza portální žíly.

 

Diagnostika: Přítomnost zmíněných sraženin prokážeme snadno - obvykle ultrazvukem s případným doplněním D-dimerů. Aby šlo o Trousseaův syndrom, musí být nicméně v těle prokázáno i zhoubné onemocnění, čímž se dostáváme k dalšímu odstavci. Vyšetření k vyloučení rakoviny obvykle provádíme u pacienta vyššího věku, u nějž se objevily výše zmíněné srážlivé komplikace bez jasné viditelné příčiny. Rozsah těchto vyšetření je individuální a záleží na konkrétním pracovišti, u nás na interně bývalo zvykem provést základní krevní náběry, rentgen hrudníku, ultrazvuk břicha a gastrokospii s kolonoskopií. U muže jsme doplňovali vyšetření urologem včetně odběru PSA, u žen jsme doplňovali vyšetření gynekologem.

 

Léčba: Samotné srážlivé komplikace Trousseaova syndromu řešíme klasicky - pomocí léků na ředění krve. V případě pokročilé rakoviny může být nevhodné dávat Warfarin, nebo tzv. nové antikoagulační preparáty (Pradaxa, Eliquis, Xarelto apod.) z důvodu vysokého rizika krvácení, proto se nejčastěji uchylujeme k dlouhodobé aplikaci nízkomolekulárního heparinu. Pokud má nemocný trombózu dolní končetiny a hodnotíme ho jako vysoce rizikového i stran aplikace vyšších dávek nízkomolekulárního heparinu, může být nejelegantnějším řešením implantace kaválního filtru do dolní duté žíly. Filtr zabrání tomu, aby se sraženiny z nohy dostaly dolní dutou žilou do plic.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů