Trochanter (česky chocholík) je kostěný výstupek, který lze najít v horní části kosti stehenní v blízkosti kyčelního kloubu. Přesněji řečeno se tam vyskytují trochantery dva – větší známe jako trochanter major a menší jako trochanter minor. Trochantery slouží jako místa úponů svalů dolních končetin. Existují typy fraktur, u kterých lomná linie probíhá mezi trochantery a v takovém případě hovoříme o intertrochanterických zlomeninách.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů