O trifascikulárním bloku mluvíme tehdy, pokud najdeme na EKG tři abnormity zároveň. Jedná se o kombinaci: AV blok I. stupně + Blokáda pravého raménka + Levý přední hemiblok (nebo méně často Levý zadní hemiblok).

 

Trifascikularni blok na EKG

Na tomto EKG vidíme kombinaci LAH (červeně) + RBBB (modře) + AV blok I. stupně (vyznačeno zelenou šipkou ve V1) = Trifascikulární blok

 

 

Většinou je přítomen u různých srdečních onemocnění (rozhodně nejde o normální nález) a vyžaduje buď pravidelné sledování, nebo eventuálně implantaci kardiostimulátoru. Někdy totiž může mít tendenci k přechodu do AV bloku III. stupně.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů