Transplantace znamená přenos určité tkáně nebo orgánu. Transplantace může být autologní, kdy je tkáň přenesena v rámci jednoho organizmu z jednoho místa na jiné. Dalším velice rozšířeným typem transplantace je transplantace alogenní, kdy je tkáň, či orgán přenesen z jednoho jedince (dárce) do jedince jiného (příjemce). Specifickou problematikou jsou transplantace xenogenní, které jsou mezidruhové.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů