Toxická psychóza je označení pro psychotický stav (tj. porucha myšlení a vnímání reality podobná schizofrenii), který vznikl v důsledku toxického působení určité sloučeniny na organizmus. Typicky máme na mysli působení alkoholu, nebo drog. Člověk trpící akutní toxickou psychózou může být vcelku pochopitelně nebezpečný pro sebe, či pro své okolí.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů