Totální endoprotéza (zkratka TEP) je označení pro jeden z nejběžnějších ortopedických operačních zákroků – náhrada nemocného či poškozeného kloubu umělou náhradou. Nejčastěji mluvíme o TEP kyčelního či kolenního kloubu.

 

Význam: Totální endoprotézy využíváme tehdy, není-li kloub schopen vykonávat svou funkci. Velmi častou příčinou je pokročilý proces artrózy. Toto degenerativní onemocnění omezuje pohyblivost kloubu a v pokročilé formě je spojeno s výraznou bolestivostí. TEP často volíme i v případě, že dojde k úrazu spojenému se zlomeninou krčku kosti stehenní u starého člověka.

 

Provedení: Vlastní zákrok je obvykle prováděn v celkové anestezii (uspání). Není-li jí pacient schopen, je možné pacienta operovat i při vědomí s umrtvením celé dolní poloviny těla (epidurální anestezie). Vytvoří se operační vstup, odstraní se původní kloub a nahradí se kloubem umělým. Popisuji to velmi jednoduše, pochopitelně se jedná o složitější zákrok, který klade nároky jak na manuální zručnost, tak na sílu operatéra.

Samotné kloubní náhrady jsou vyrobené z kovu. K sousedícím kostem se některé fixují pomocí speciálního cementu (cementované náhrady) nebo mají speciální povrch, do kterého okolní kost přímo prorůstá (necementované náhrady).

Již druhý den po zákroku se většinou začíná s rehabilitací, která má v léčebném procesu velký význam. Právě TEP a následná časná rehabilitace chůze se stala život zachraňující pro pacienty se zlomeninou krčku, kteří v dřívějších dobách většinou na následky svého zranění umírali.

Schéma - Nákres umělého kyčelního kloubu

 

Komplikace: Jednou z nejnepříjemnějších komplikací je infikace umělého kloubu a jeho okolí bakteriemi, možný je i vznik zánětu okolní kosti. Příznakem je bolest v místě TEP, zhoršené hojení rány, neschopnost postavit se na postiženou končetinu. Infekce poměrně často způsobí uvolnění kloubní náhrady. Je prakticky nemožné zaléčit takový zánět antibiotiky, je nutné odstranit infikovaný cizí materiál, tj. umělý kloub. Pacient pak musí ležet a dostává antibiotika ve snaze likvidovat zbytkovou infekci. Velmi nebezpečná je infekce na antibiotika rezistentními kmeny bakterií jako je například tzv. MRSA. Ortopedické operace na končetinách jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku hluboké žilní trombózy, proto se u pacientů po operacích preventivně podávají léky na ředění krve.

 

Výhody: TEP je poslední možností, jak nahradit funkci kloubu poškozeného degenerativním procesem nebo úrazem. Vhledem k možným rizikům je pochopitelně nutné tento zákrok uvážlivě indikovat.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://orthoinfo.aaos.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů