Telofáze je poslední klasickou fází mitózy (buněčného dělení) a navazuje na anafázi. Chromatidy vázané na dělící vřeténko se již rozešly a nachází se na protilehlých stranách původní buňky. Začínají se kolem nich vytvářet základy buněčných jader a poté dochází i k rozdělení buňky. Na konci telofáze tak z původní mateřské buňky vznikají dvě dceřiné.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů