Tardivní dyskineze je označení pro neurologickou poruchu vyznačující se mimovolními pohyby, která úzce souvisí s podáváním určitých léků. Povězme si o tomto stavu něco bližšího.

 

Příčiny

Tardivní dyskineze je nejčastěji způsobena léky ze skupiny neuroleptik (antipsychotik), které patří mezi často podávané psychiatrické léky. Obecně platí, že čím je starší generace léku, tím je riziko vzniku tardivní dyskineze vyšší. Principem je zřejmě lékové narušení správné funkce neurotransmiteru* dopaminu, k němuž jsou někteří lidé vrozeně náchylnější. Méně často mohou funkci dopaminu ovlivnit jiné léky jako například některá prokinetika.

 

* Neurotransmitery jsou chemické sloučeniny, které v nervovém systému (tedy i v mozku) přenášejí

 

 

Projevy

Příznakem tardivní dyskineze jsou mimovolní pohyby různých svalových skupin, což může vyvolat opakované grimasy s kroucením úst a přežvykováním, mrkání očí někdy dokonce kroutivé pohyby končetin, které mohou být značně bizarní. Pohyby nedokáže postižený člověk ovlivnit a zabránit jim. Tardivní dyskineze někdy připomíná tikové poruchy, ty však patří mezi psychiatrické poruchy.

 

 

Diagnostika

Diagnózu obvykle stanovuje neurolog nebo ošetřující psychiatr na základě klinických příznaků u pacienta, který užívá některý z léků s popisovaným rizikem vzniku tardivní dyskineze.

 

 

Léčba

Základem je rozpoznání stavu a vysazení léku, který tardivní dyskinezu způsobuje. Pokud je u pacienta další užívání neuroleptika nezbytné, je nutné zkusit podávat co nejnižší dávku nebo zkusit jiný typ léku. Pokud chceme příznaky tardivní dyskineze rychle utlumit, podávají se někdy nárazově léky ze skupiny benzodiazepinů.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů