Sydenhamova chorea [Sajdenhemova chorea] je méně časté neurologické onemocnění, které úzce souvisí se streptokokovými infekcemi. Povězme si o tomto zajímavém stavu něco bližšího.
 
Příčiny
Příčinou je akutně probíhající revmatická horečka, což je autoimunitní porucha související s probíhající streptokokovou infekcí (např. klasická angína nebo růže). Není-li infekce léčena antibiotiky, musí si s ní imunitní systém poradit sám a v některých případech napadne i některé tkáně tělu vlastní. V případě Sydenhamovy chorey poškodí imunitní systém některé oblasti mozku, které souvisí s hybností a řízením pohybů.
 
 
Projevy
Sydenhamova chorea se, jak už název napovídá, projevuje choreatickými příznaky. Abychom si to vysvětlili, tak pojem chorea znamená rozvoj mimovolních pohybů končetin i jiných částí těla (grimasování, pohyby trupu, apod.). Tyto pohyby mohou být někdy poměrně bizarní, kroutivé a postižený je nedokáže ovlivnit. Kromě vlastní chorey je často přítomná bolest hlavy, motání hlavy, zhoršená artikulace, poruchy chůze a zhoršení jemných činností (psaní, jemné ruční práce). Spolu s neurologickými projevy můžeme najít i další příznaky revmatické horečky (viz. příslušný text).
 
U většiny lidí projevy Sydenhamovy chorey postupně vymizí, ale může to trvat i řadu měsíců. Kromě toho se mohou rozvinout změny osobnosti a různé psychiatrické projevy, jako je například obsedantně-kompulzivní choroba.
 
 
Diagnostika
Diagnózu stanovuje obvykle neurolog na základě klinických příznaků a současné přítomnosti některé z forem streptokokové infekce. V krevních náběrech dotyčného obvykle najdeme výrazné zvýšení antistreptolysinu O (ASLO).  Součástí vyšetření by jistě mělo být CT vyšetření mozku (nebo magnetická rezonance) k vyloučení jiných příčin neurologických poruch.
 
 
Léčba
Základem terapie je rychlé vyléčení streptokokové infekce pomocí antibiotik, což vede k uklidnění podrážděného imunitního systému. K tlumení nechtěných choreatických pohybů a případně psychiatrických projevů se mohou podávat některé léky ze skupiny antipsychotik nebo antiepileptik.


Zdroje
https://rarediseases.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů