Supraventrikulární extrasystola je jednou z nejčastějších abnormalit, kterou na EKG nalézáme. Při jinak pravidelném rytmu najdeme 1 či více komplexů QRS, které jsou v záznamu jakoby nepravidelně. Komplexy QRS jsou za normálních okolností štíhlé a každému předchází vlna P. Vznikne-li supraventrikulární extrasystola v sinusovém uzlu, má vlna P normální tvar, pokud vznikne v jiném místě síně, je její tvar odlišný od normálních P vln. Za QRS kmitem supraventrikulární extrasystoly následuje neúplná kompenzační pauza*.

* Neúplná kompenzační pauza znamená, že součet vzdáleností QRS před extrasystolou a za ní je menší než dvojnásobek vzdálenosti 2 běžných QRS – nejlépe se to dá pochopit z obrázku.

Na obrázku vidíme 1 supraventrikulární extrasystolu (modré kolečko plnou čarou). Její vlna P (čárkované modré kolečko) je tvarem odlišná od ostatních, vzruch tedy zřejmě vzniká v síni mimo SA uzel. Vzdálenost QRS před a za supraventrikulární extrasystolou je menší než dvojnásobek RR, přičemž RR je vzdálenost 2 normálních QRS.

 

Pozn.: Trochu zrádná je situace, kdy se zároveň vyskytuje blok Tawarova raménka, pak mohou být komplexy QRS rozšířené a mohou budit dojem komorových extrasystol.

 

Význam: Klinicky se většinou nejedná o výrazný nález, vyskytuje se běžně u každého z nás. Někteří lidé mohou ovšem tyto extrasystoly vnímat nepříjemně.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů