Strach ze tmy patří do skupiny chorob známých jako fobie a označujeme ji odborně jako nyktofobii.

Příčiny
Příčiny strachu ze tmy nejsou jako u mnoha ostatních fobií jasné. Strach ze tmy je typický pro dětský věk, ale většinou postupně vymizí. Důvodem může být určitý atavismus, protože ve tmě je člověk bez zdroje světla zranitelný a může tak instinktivně reagovat pocitem ohrožení. Někdy se na obtížích mohou podílet nepříjemné zážitky nebo časté sledování horrorů v dětském věku.
 
 
Projevy
Člověk s nyktofobií má obtíže s usínání, nesnese být sám v temné místnosti a vyžaduje zdroj světla, které ovšem může působit rušivě a bránit v usnutí také. Ve tmě se objevují pocity úzkosti, strachu a pocitu ohrožení, které mohou být spojeny s bušením srdce, nadměrným pocením a třesem. Člověk se schovává pod peřinu a zneklidní, zaslechne-li jakýkoliv zvuk. Někdy se může objevit i panická reakce s pokusem o útěk z pokoje.
 
 
Diagnostika
Diagnózu nyktofobie stanovuje psychiatr na základě pacientových obtíží a provedení důkladného psychiatrického vyšetření.
 
 
Léčba
Onemocnění spadá do kompetence psychiatrů. Jako u většiny fobií i zde má léčba dva základní pilíře – psychoterapii a případně podávání léků. Psychoterapie znamená opakovaná sezení s psychiatrem, který se snaží zjistit příčinu pacientových obtíží a postupně ho učí se se strachem vyrovnávat a zvládat ho. Součástí terapie může být i postupné opatrné vystavování nemocného zátěžovým situacím (tzv. desenzibilizace), to však musí být vždy s pacientovým výslovným souhlasem. Z léků se podávají některá antidepresiva a léky proti úzkosti (anxiolytika).


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.verywellmind.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů