Status lacunaris by šlo teoreticky do češtiny přeložit jako „dutinkový stav“ (lacuna = dutinka), ale běžně se držíme latinského termínu. Principem je výskyt mnohočetných drobných dutinek v hlubokých strukturách mozku, které vznikají v důsledku drobných lakunárních infarktů. Klinické projevy narůstají spíše chronicky ve smyslu příznaků postupující stařecké demence a poruch hybnosti připomínajících Parkinsonovu chorobu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů