Staging je pojem, který je využíván zejména v onkologii. Staging maligního tumoru definuje jeho velikost a rozšíření po těle. U většiny běžných tumorů se ke stagingu používá tzv. TNM klasifikace. Používají se při ní písmena T, N a M a k nim jsou vždy přiřazena čísla. Písmeno T označuje velikost a lokální šíření nádoru do okolí (obvykle čísla 1-4), N označuje míru postižení lokálních mízních uzlin (obvykle čísla 0-3) a M přítomnost vzdálených metastáz (obvykle čísla 0 nebo 1). Možný zápis stagingu určitého tumoru tak může být například T3N2M1. Na základě stagingu je pak u každého tumoru stanoven určitý terapeutický postup.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů