Srostlé prsty na rukou nebo na nohou se odborně označují jako syndaktylie. Většinou jde o vrozené stavy, které mohou postiženému způsobit řadu obtíží, zejména jedná-li se o ruku.
 
Příčiny
Srůsty prstů jsou nejčastěji vrozené a v tomto případě jsou způsobeny genetickými mutacemi. Jsou známé mutace, které způsobují pouze srůsty prstů, nicméně existuje i celá řada syndromů (například Apertův syndrom, Polandův syndrom, Carpenterův syndrom, Pfeifferův syndrom, Moebiův syndrom a mnohé další), kdy jsou srostlé prsty doprovázené i dalšími poruchami a deformacemi.
 
Méně často mohou srůsty prstů vzniknout až během života po těžších, či neléčených úrazech ruky nebo nohy, kdy hojící se tkáň způsobí druhotné spojení prstů vazivem a jizvami.
 
 
Projevy
Srůsty prstů mohou postihovat pouze některé články nebo celé prsty. Méně závažné stavy zahrnují srůsty měkkých tkání mezi prsty, těžší stavy mají srostlé i části prstních kůstek. Na rukách mohou srůsty ohrozit manipulaci s předměty, čím je srostlých prstů více, tím je stav horší. V rámci genetických syndromů je u dítěte vhodné pátrat i po dalších deformacích a poruchách.
 
 
Diagnostika
Srůsty jsou viditelné na první pohled, někdy může být nutné provedení rentgenu postižené končetiny, aby bylo možné přesně určit tíži a typ srůstu.
 
 
Léčba
Záleží na přesném charakteru a tíže srůstů. Je-li to možné, provádějí se chirurgické zákroky, které mají srůsty odstranit a nastolit normální, nebo alespoň co nejlepší kosmetický efekt a funkční anatomické poměry. Rozsah, tíže a úspěšnost předpokládaného zákroku závisí na konkrétní závažnosti a lokalizaci srůstu.


Zdroje
http://www.childrenshospital.org
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů