Spinaliom je zkrácený výraz pro spinocelulární karcinom kůže neboli kožní dlaždicobuněčný karcinom. Jde o jeden z podtypů zhoubných kožních nádorů, které jsem zpracoval v delším textu o rakovině kůže.

Příčiny: Hlavní příčinou vzniku spinaliomu je dlouhodobé působení různých škodlivých faktorů na pokožku. Typickým příkladem je UV záření, což vysvětluje vyšší výskyt spinocelulární karcinomu na těch místech kůže, které jsou během života nejvíce v kontaktu se slunečním zářením (obličej a kůže horních končetin). Vcelku logicky si můžeme odvodit i fakt, že spinaliomy jsou častější u starších lidí, jejichž kůže je slunci vystavena delší dobu. Dalším rizikovým faktorem jsou infekce HPV virem a závažnější poruchy imunitního systému, které narušují jeho schopnost bojovat proti zhoubným nádorům.

Po úplnost dodejme, že spinaliom se může rozvinout z některých kožních onemocnění, jako jsou Bowenova nemoc, keratoakantom, cornu cutaneum a aktinická keratóza (tyto stavy lze proto označit za přednádorové stavy - prekancerózy).


Projevy: Dlaždicobuněčný karcinom kůže je svým vzhledem podobný bazaliomu a vypadá jako nehojící se zarudlé a později zvředovatělé ložisko na kůži, které se postupně zvětšuje a poškozuje okolní tkáně. Na rozdíl od bazaliomu je ovšem spinaliom nebezpečnější a po určité době může vytvořit vzdálené metastázy. U spinaliomů v oblasti hlavy dochází při vzniku metastáz k nebolestivému zvětšení krčních lymfatických uzlin.


Diagnostika: Spinaliom může být diagnostikován na základě svého vzhledu kožním lékařem. Pokud je diagnóza nejistá, je možné odebrat z ložiska vzorek na histologické vyšetření. V případě podezření na přítomnost metastáz je možné provést vyšetření organizmu některou ze zobrazovacích metod (např. CT vyšetření).


Terapie: Základem terapie spinocelulárního karcinomu je jeho chirurgické odstranění. Čím je zákrok proveden dříve, tím jsou menší kosmetické následky, a tím je nižší riziko na vznik metastáz. Pokročilé formy spinocelulárního karcinomu kůže musí být léčeny jinými metodami, jako je chemoterapie a-nebo ozařování. Prognóza těchto pokročilých stavů je nicméně výrazně horší.


Zdroje
https://www.skincancer.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů