Snellenův optotyp se též označuje jako Snellenova tabule. Jde o tabuli obsahující 11 řad písmen (či jiných znaků), jejichž velikost se zmenšuje a člověk v určité vzdálenosti se snaží vždy s jedním zavřeným okem zmíněná písmena přečíst. Test slouží k určení zrakové ostrosti.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů