Sinusová bradykardie je relativně častým nálezem. V ideálním případě je EKG záznam zcela normální, jen tepová frekvence je pod 60/min. Na EKG záznamu při klasické rychlosti posunu to znamená, že vzdálenost 2 QRS komplexů je větší než 5 velkých čtverců.

Pozn.: Tepovou frekvenci za minutu z EKG odhadneme tak, že číslo 300 vydělíme počtem velkých čtverců mezi 2 QRS komplexy.

Vzdálenost mezi 2 QRS je téměř 7 velkých čtverců. 300:7 je 45, tepová frekvence je tedy cca 45/min. Kromě této skutečnosti není na EKG výrazná patologie, jedná se tedy zřejmě o prostou sinusovou bradykardii.

 

Klinicky může a nemusí být nález významný. U zdravých sportovců je sinusová bradykardie zcela normální, nepřekvapuje nás ani u starých lidí s léky zpomalujícími rytmus (beta-blokátory, digoxin, některé blokátory kalciového kanálu apod.). Může být ovšem spojena i se syndromem chorého sinu (SSS). Je-li zjištěná bradykardie symptomatická (únava, vertigo, kolapsy apod.) a vysazení bradykardizujících léků nepomáhá, může být nutná trvala kardiostimulace.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů