Na obrázku vidíme frontální i maxilární dutiny. Zdravé dutiny se zobrazují tmavě. Pravá maxilární dutina je šedě zastřená, což obvykle značí patologický obsah při zánětu dutin. (Zdroj)

 

V tomto případě vidíme částečné šedé zastření levé maxilární dutiny. Jedná se o hladinku zánětlivé tekutiny a nad ní je černě se zobrazující vzduch. (Zdroj)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů