Sinus arrest neboli sinusová zástava je stav, kdy na určitou dobu dojde k zablokování tvorby vzruchu v SA uzlu. Na EKG to poznáme jako nenormálně dlouhou izoelektrickou linii (rovná čára) za komplexem QRS a jemu příslušející vlnou T. Sinus arrest lze pozorovat při zvýšené aktivitě parasympatiku, při ischemii v oblasti SA uzlu, a někdy vzniká při předávkování digitalisovými preparáty (digoxin).

 

Po určité době trvání sinusové zástavy mohou nastat v podstatě 2 možnosti:

a) V SA uzlu se nakonec vzruch včas vytvoří, nebo funkci převezme převodní systém síně v jiném místě než je SA uzel. Úsek rovné čáry je vystřídán vlnou P a následuje normální štíhlý QRS. (Je-li místem vzniku dalšího vzruchu opět SA uzel, je vlna P stejná jako ty předchozí, je-li zdrojem vzruchu náhradní místo v síni, má vlna P trochu jiný tvar.)

V tomto případě po úseku sinusové zástavy následuje normální QRS, kterému předchází vlna P normálního tvaru. Z toho lze usuzovat, že vzruch vznikl opět v SA uzlu, který se včas vzpamatoval.

 

b) SA uzel ani převodní systém síně nezareaguje a jejich funkci převezme myokard AV uzlu (junkční rytmus), či přímo myokard komory (komorový rytmus). V takovém případě najdeme štíhlý QRS bez vlny P (zdroj v AV uzlu) nebo bizarní široký QRS komplex (zdroj v komoře). V případě, že SA uzel stále nevysílá žádný signál, je důsledkem vždy bradykardie. Převodní systém AV uzlu a svaloviny komor totiž není schopen vytvářet signály v tak vysoké frekvenci jako SA uzel.

V tomto případě je sinusová zástava následována štíhlým QRS komplexem bez vlny P (modře označený), jedná se o náhradní junkční rytmus vycházející z oblasti AV uzlu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů