Sick sinus syndrom (SSS) je relativně častým nálezem u starých lidí. Odpovídá poruchám tvorby vzruchu v SA uzlu. Může se projevovat více způsoby, které se mohou kombinovat a na krátkém EKG obvykle zachytíme pouze některý z nich. Při SSS můžeme najít sinusovou bradykardii, AV bloky, tachyfibrilaci síní nebo jiné poruchy rytmu. Vzácně se nám může na záznamu podařit zachytit přechod jedné formy v druhou.

 

Sick sinus syndrom na EKG

Ukázka delšího záznamu 1 svodu při SSS syndromu. Nejprve vidíme poměrně těžkou bradykarii (modrá šipka), která přechází v tachykardii (červená šipka) a následně opět v bradykardii (modrá šipka).

 

 

Klinicky se SSS může projevovat únavou, námahovou dušností, palpitacemi a synkopami. Měli bychom na něj myslet vždy, když na EKG najdeme sinusovou bradykardii, která nevymizí po vysazení bradykardizujících léčiv. Pro bezpečnou diagnózu je potřeba trvalejší sledování a vyhodnocení EKG např. pomocí Holter monitoringu. U symptomatických pacientů je řešením trvalá kardiostimulace.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů