Šeroslepost odborně označujeme jako nyktalopii, která zhoršuje kvalitu vidění a je pro nemocného velmi omezující. Blíže o tomto stavu si povíme níže.

 

Příčiny: Příčinou je špatná funkce zrakových tyčinek v oku. Tyčinky jsou smyslové buňky sítnice, které zachycují světelné vjemy a převádějí je na nervové signály jdoucí do mozku. Tyčinky se soustřeďují spíše na černobílé vidění a využívají se za šera a ve tmě. Kromě tyčinek jsou v sítnici i další smyslové buňky známé jako čípky, ty se ovšem soustřeďují spíše na vnímání barev za vyššího osvětlení.

 

Příčina narušené funkce tyčinek může být vrozená nebo získaná. Vrozené formy jsou vzácné (např. nemoc retinitis pigmentosa), získané formy mohou souviset s nedostatkem vitaminu A*, některými očními chorobami, z nichž jmenujme některé případy odchlípení sítnice, keratokonus a šedý zákal, a pak některé stavy po operacích oka.

* Vitamin A je důležitý pro tvorbu sloučeniny rhodopsinu, která je využívána smyslovými buňkami oka.

 

Projevy: Ve dne za světle vidí člověk většinou obstojně nebo prakticky normálně, ale stav se výrazně zhorší za šera, kdy by měly pracovat zejména zrakové tyčinky. V takovém případě začne člověk špatně vidět, ztrácí periferní vidění a v pokročilých případech téměř ztrácí zrak. V noci je to ještě horší, ale po rozednění se situace opět upravuje.

 

Diagnostika: Člověk s podobnými obtížemi by měl být vyšetřen očním lékařem k vyloučení chorob oka, součástí vyšetření může být stanovení hladiny vitaminu A.

 

Léčba: Záleží na vyvolávající příčině, při nedostatku vitaminu A je důležitý jeho zvýšený přísun. Vitamin A najdeme ve zvířecích játrech, rybím tuku, v kvalitní čokoládě a v borůvkách. Dodávám, že je nutné být opatrný, protože vitaminem A se lze i předávkovat. V případě nálezu příznaků očního onemocnění probíhá jejich terapie cestou očních lékařů.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů