Senzitivní znamená „citlivý“.

  • V medicíně můžeme toto slovo použít ve smyslu citlivosti jakožto o formě smyslového vnímání. Hovoříme například o senzitivních nervových vláknech, která vedou informace z různých receptorů o citlivosti a bolesti směrem do mozku.
  • Druhou možností je citlivost vůči něčemu, například určité bakterie jsou senzitivní vůči konkrétním antibiotikům, některé tumory jsou senzitivní vůči konkrétnímu chemoterapeutiku a tak podobně.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů