Selektivní mutismus je označení pro psychiatrickou poruchu, která narušuje sociální vztahy a působí řadu problémů. Český termín by mohl znít „výběrová němota“.
 
Příčiny
Příčiny nejsou zcela jasné, jedná se o poruchu psychiky, která může souviset s úzkostnější a stydlivější povahou člověka, někdy se může kombinovat s dalšími poruchami chování a emocí. Svůj podíl může mít genetika i vlivy zevního prostředí. Bylo pozorováno, že mnohem častěji se selektivní mutismus vyskytuje u dětí. V řadě případů dochází k vymizení mutismu během dospívání, ale někdy se problém nezlepší.
 
 
Projevy
Selektivní mutismus je poměrně zvláštní formou ztráty  řeči, kdy tvorba řeči a mozkové řečové centrum jsou zcela v pořádku, ale přesto člověk za určitých situací není schopen promluvit. Velmi často jde o mluvení před cizími lidmi, nebo před velkou skupinou lidí. Zdá se proto, že v řadě případů může jít o součást sociální, či jiné fobie. Příkladem známé osoby trpící selektivním mutismem je Ind Ráž Kutrapálí (či jak se to píše) ze seriálu Teorie velkého třesku, který v prvních sériích seriálu není schopen promluvit nahlas před ženami, pokud není pod vlivem alkoholu*.
 
* Alkohol může u dospělých lidí skutečně selektivní mutismus dočasně „vyléčit“, ale vzhledem k riziku rozvoje alkoholizmu to rozhodně není doporučeníhodné řešení.
 

Diagnostika
Diagnózu stanovuje psychiatr na základě klinických příznaků. Kromě samotného určení selektivní němoty je nicméně vhodné i zkusit zjistit její příčinu a tu případně léčit.
 
 
Léčba
Děti se selektivním mutismem obvykle vyžadují speciální přístup se snahou začlenit je do kolektivu a postupně je zbavit problémů s řečí. Poměrně efektivní je pomalé a citlivé vystavování dětí situacím, které jim působí obtíže. Někdy je nutná psychiatrická péče s podáváním léků ze skupiny antidepresiv. Celkově řečeno je vhodné situaci řešit brzy, protože selektivní mutismus člověka vyčleňuje z kolektivu a dále může zhoršovat psychickou překážku v mluvení.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://selectivemutismcenter.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů