RIND je zkratka používaná v neurologii, která znamená Reverzibilní Ischemický Neurologický Deficit. Jde o specifický typ ischemické mozkové příhody, jejíž příznaky jsou pouze dočasné a vymizí do 24 hodin, aniž by zůstaly přítomné trvalé následky.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů