Anglické slovo reuptake se běžně používá i v české medicíně, přeložit ho můžeme delším českým termínem „zpětné vychytávání“. Nejčastěji hovoříme o reuptaku různých látek v oblasti synapsí nervových buněk. To znamená, že určité látky (neuromediátory) bývají vyloučeny do synaptické štěrbiny a pak jsou zpětně vychytány do neuronu, který je uvolnil. Reuptake bývá cíleně ovlivňován řadou používaných léků.

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů