Repozice znamená vrácení určitého objektu do původní polohy. V medicíně hovoříme například o repozici kostních úlomků při fraktuře, a repozici obsahu hernie. Tkáně, které mohou být reponovány, označujeme jako reponibilní.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů