Termín reponibilní znamená „vrátitelný do původní polohy“ nebo také „schopný repozice“. Typicky se tento pojem používá v souvislosti s kýlami, kdy označuje schopnost vrátit obsah kýly do původní lokalizace působením zevního tlaku. Pojem se může používat i u kostních fraktur, kdy u reponibilní fraktury lze úlomky kostí vrátit do původní polohy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů