Rejekce znamená „odmítnutí“. V medicíně ho používáme v transplantologii, kdy hovoříme o rejekci štěpu, tj. odmítnutí transplantovaného orgánu organizmem příjemce. Podstatou rejekce jsou imunitní procesy, které vyhodnotí transplantovanou tkáň jako cizorodou, poškodí ji a způsobí její odhojení. Ke snížení rizika tohoto průběhu se transplantovanému obvykle dlouhodobě podávají různá imunosupresiva.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů