Reelin je bílkovinná sloučenina, která má velký vliv na embryonální migraci buněk nervového systému a je zodpovědná za jeho správný vývoj. Předpokládá se vliv poruch metabolizmu a funkce reelinu na vznik řady neuropsychiatrických nemocí. Reelin je sekretován řadou buněk, v oblasti mozkové kůry jde o tzv. Cajal-Retziusovy buňky.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů